Klinika úrazové chirurgie LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno
Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
Klinika traumatologie LF MU v Úrazové nemocnici v Brně

pořádají

XI. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ
A NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI ÚRAZOVÉ CHIRURGIE ČLS JEP

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI
Mikulov, 5. – 6. září 2019, hotel Galant                  

Úvod

Vážené dámy a pánové,
stejně jako v loňském roce tak i letos si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat do malebného městečka Mikulov na tradiční mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství a národní kongres České společnosti úrazové chirurgie ČLS JEP „Polytrauma a komplikace v chirurgické péči“, který je v pořadí již jedenáctý. Kongres koná ve dnech 5. – 6. září 2019.

Kongres je pořádán pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D., ředitele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Romana Krause, MBA a ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Vlastimila Vajdáka. Garanci převzala Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP a Společnost soudního lékařství a toxikologie ČLS JEP.

Kongres je určen pro lékaře a sestry chirurgických oborů, urgentních příjmů, zdravotnických záchranných služeb, soudních lékařů a laborantů. Cílem kongresu je uspořádat vědeckou mezioborovou akci, která přinese účastníkům větší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu kongresu.

Těšíme se na setkání s Vámi

doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
prezident kongresu
přednosta
Kliniky úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno


Programový výbor kongresu

Prezident kongresu
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
přednosta Kliniky úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Vice-prezident kongresu
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
přednosta Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

Generální sekretář
prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Programový výbor
MUDr. Pavel Mach, Ph.D.
MUDr. Martin Doleček, Ph.D.
MUDr. Jan Krajsa, Ph.D.
MUDr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.
MUDr. Vítězslav Ruber, Ph.D.
MUDr. Michal Zelený, Ph.D.
doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D.
doc. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.
MUDr. Milan Krtička, Ph.D.
MUDr. Miroslav Ďatko, Ph.D.


Hlavní témata

Přednemocniční péče
Urgentní příjmy
Komplikace v chirurgii
Forenzní problémy

Časový plán KONGRESU

  5. září 2019

FOYER

 

  8.30 – 11.00 hod

Registrace účastníků


 

Sál Aurelius
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

Předsálí přednáškového sálu
DOPROVODNÁ VÝSTAVA FIREM

  10.00 – 10.15 hod

Zahájení kongresu


  10.15 − 12.00 hod

Přednáškový blok I.


  12.00 – 13.00 hod

Oběd


  13.00 − 14.30 hod

Přednáškový blok II.


  14.30 – 15.00 hod


Coffee break

  15.00 − 16.30 hod

Přednáškový blok III.


  16.30 – 17.00 hod


Coffee break

  17.00 − 18.30 hod

Přednáškový blok IV.


  20.00 – 24.00 hod

Společenský večer


  6. září 2019

FOYER

 

  8.00 – 10.00 hod

Registrace účastníků


 

Sál Aurelius
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

Předsálí přednáškového sálu
DOPROVODNÁ VÝSTAVA FIREM

  9.00 − 10.30 hod

Přednáškový blok V.


  10.30 – 11.00 hod


Coffee break

  11.00 − 12.30 hod

Přednáškový blok VI.


  12.30 – 12.35 hod

Závěr kongresu


  12.35 – 13.45 hod

Oběd


Všeobecné informace

Registrační poplatky 

 

Do 30. 6. 2019

Od 1. 7. 2019

Na místě

Lékaři, státní správa

Kč 1 750,-

Kč 1 950,-

Kč 2 350,-

NLZP

Kč 1 550,-

Kč 1 750,-

Kč 2 050,-

Lékaři (Slovenská republika)

        EUR 75,- (bez rozdílu času)

NLZP (Slovenská republika)

        EUR 66,- (bez rozdílu času)

Student

        Kč 0,- (bez rozdílu času)
        Kč 220,- (oběd 1×)
        Kč 650,- (společenský večer 5. 9. 2019)

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, obědy na dny 5. a 6. září 2019, vstupenka na společenský večer, kongresové materiály a DPH.

STORNO PODMÍNKY
V případě storna Vaší účasti:

do 6. srpna 2019        bude registrační poplatek vrácen v plné výši                                   

od 20. srpna 2019      bude účtován stornovací poplatek ve výši 50% ze zaplacené částky

od 30. srpna 2019      se poplatek nevrací                                                                            


Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti 15. července 2019.
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do 28. července 2019

Audiovizuální technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Audiovizuální techniku je možné vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu v přednáškovém sále.

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Parkování

Možnost parkování v areálu hotelu Galant.
Počet parkovacích míst je omezen.

Registrace účastníků

4. září 2019   17.00 – 18.00 hod
5. září 2019     8.00 – 11.30 hod
6. září 2019     8.00 – 10.00 hod
Registrující Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Kongresové materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, kongresový set a drobný dárkový předmět.


Obědy

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 5. září 2019 od 11.30 do 13.30 hod
a dne 6. září 2019 od 11.30 do 13.00 hod.
Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.
Stravenky na oběd obdržíte při registraci účastníků.
Obědy se vydávají oproti stravenkám, které obdržíte při registraci. 


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 5. září 2019 od 20.00 hod v hotelu Galant.


Akreditace

Kongres bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti.

Certifikáty se budou vydávat po ukončení kongresu na registraci účastníků.

Partneři

Hlavní partneři


PartnerVystavovatelé


Mediální partner

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace, doprovodná výstava
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz